Half for the People, Half for Beauties ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร

            ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร (Half for the People, Half for Beauties: 半为苍生半美人) ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีน ออกอากาศเมื่อปี 2015 โดยเป็นเรื่องราวของหมอผู้ใช้ความสามารถในการรักษาผู้คน เขาต้องผ่านเหตุการณ์มากมายจนสุดท้ายก็ได้รับสมญา ‘หมอเทวดา’ จารึกชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์จีน


ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร (Half for the People, Half for Beauties: 半为苍生半美人)

            ‘ฮัวโต๋’ ชายหนุ่มผู้เกิดในตระกูลหมอ เขาเป็นคนขี้เล่นและรักสนุก ไม่สนใจศึกษาวิชาแพทย์ ฮัวโต่คบหาอยู่กับ ‘หมิงซิน’ ซึ่งเป็นบุตรสาวคนเดียวของนายอำเภอ ทว่าความไม่เป็นโล้เป็นพายของฮัวโต๋ทำให้นายอำเภอพยายามกีดกันทั้งคู่ออกจากกันและฝั่งพ่อของฮัวโต๋ก็หาคนมาเป็นสะใภ้เอาไว้แล้ว


ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร (Half for the People, Half for Beauties: 半为苍生半美人)

            แต่แล้วชีวิตของฮัวโต๋ก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ฮัวโต๋เริ่มศึกษาวิชาแพทย์อย่างจริงจังพร้อมกับค้นคว้าวิธีการรักษาใหม่ๆด้วยคุณธรรมในหัวใจ เขาออกเดินทางรักษาผู้คนบนเส้นทางความขัดแย้งทางการเมืองและความรักจนผู้คนสรรเสริญไปทั่วแผ่นดิน แม้แต่กวนอูและโจโฉยังต้องยกย่องความสามารถของเขา

เกร็ดความรู้
            หมอฮัวโต๋มีชีวิตอยู่ในช่วง 140-208 คนส่วนใหญ่รู้จักท่านผ่านวรรณกรรมเรื่อง ‘สามก๊ก’ หมอฮัวโต๋เป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม รมยา การใช้สมุนไพรและการผ่าตัดโดยใช้ยาสลบ ความสามารถและจิตวิญญาณของท่านทำให้ถูกยกย่องเป็นหมอเทวดา แต่น่าเสียดายที่ตำราแพทย์ของท่านถูกเผาทำลายไปจนเกือบหมด หมอฮัวโต๋